Stowarzyszenie Turystyka z Pasją

Stowarzyszenie Turystyka z Pasją powstało w październiku 2014 roku.

Naszym celem statutowym jest tworzenie i promocja różnorodnych form turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, z którym związana jest większość naszych członków.

Od momentu powstania zrealizowaliśmy i braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach turystyczno-kulturalnych. Bierzemy czynny udział w Szturmie Twierdzy Zamość, Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z Historią”, Festiwalu Stolica Języka Polskiego, organizujemy bezpłatne wakacyjne oprowadzania „Czwartki z…” (edycja 2017 Czwartki z Leśmianem, edycja 2018 – Czwartki z Niepodległą, edycja 2019 – Oblężone Czwartki).

Opiekujemy się Bastionem II Zamojskiej Twierdzy, gdzie można oglądać naszą wystawę kostiumów historycznych „Koronki, tiurniury, aksamity stroje od końca XVI do XX w.”, a w miesiącach wakacyjnych „Legendę Stołu Szwedzkiego” i „Przekazanie Okupu” dwie inscenizacje nawiązujące swoją treścią do XVII wiecznej historii Zamościa.

Udostępniamy zwiedzającym Kojec w Parku Miejskim z Makietą Zamościa, tworzymy serię internetowych filmików popularyzujących historię miasta pt. „Zamość znany i nieznany”, a także świadczymy usługi przewodnickie. Naszym wyróżnikiem jest to, że oprowadzamy po Zamościu w strojach historycznych.

22-400 Zamość, ul. Infułacka 19/6 • NIP 9223050519, KRS 0000541543 • turystykazpasja@gmail.com • tel. 509 280 799