Czwartki z…

Czwartki z … - w lipcu i sierpniu, w każdy czwartek, zapraszamy na BEZPŁATNE zwiedzanie Zamościa.

Start: godz. 11.00, zbiórka Rynek Wielki przy schodach ratuszowych, liczba miejsc ograniczona. Wszelkie informacje pod numerem tel. 509 280 799.

Edycja 2017 – Czwartki z Leśmianem (oprowadzanie trasą dedykowaną POECIE W Roku Bolesława Leśmiana)
Edycja 2018 – Czwartki z Niepodległą (oprowadzanie trasą dedykowaną Zamojskim Twórcom Niepodległości w stulecie odzyskania niepodległości)
Edycja 2019 – Oblężone Czwartki (oprowadzanie trasą oblężeń miasta w 210. Rocznicę odbicia Zamościa z rąk austriackich przez Wojska Księstwa Warszawskiego)
Edycja 2020 – Czwartki z Morandem (z okazji 440. rocznicy lokacji miasta)

Impreza współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Zamość.

Udział bezpłatny.

22-400 Zamość, ul. Infułacka 19/6 • NIP 9223050519, KRS 0000541543 • turystykazpasja@gmail.com • tel. 509 280 799