Stowarzyszenie „Turystyka z Pasją”

Stowarzyszenie powstało w październiku 2014 roku.

Naszym celem statutowym jest tworzenie i promocja różnorodnych form turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, z którym związana jest większość naszych członków.

Od momentu powstania zrealizowaliśmy i braliśmy udział w wielu przedsięwzięciach turystyczno-kulturalnych.

Opiekujemy się Bastionem II Zamojskiej Twierdzy, gdzie można oglądać naszą wystawę kostiumów historycznych „Koronki, tiurniury, aksamity” (Kazamata Wschodnia), a w miesiącach wakacyjnych „Legendę Stołu Szwedzkiego” (Kazamata Zachodnia).

Udostępniamy zwiedzającym Kojec w Parku Miejskim z Makietą Zamościa, tworzymy serię internetowych filmików popularyzujących historię miasta pt. „Zamość znany i nieznany”, a także świadczymy usługi przewodnickie.

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 26 • NIP 9223050519, KRS 0000541543 • turystykazpasja@gmail.com • tel. 885 451 313